Къща за гости "Сакутски", Хисар За контакти и резервация

 

гр. 
Хисар 4180
ул. 
Васил Левски, 24А
тел: 
0898 780 637
тел: 
0895 036 069
e-mail: 
info@sakutski.com
ivanns76
Пишете ни на ICQ
62846809
Банкова 
сметка:
Централна Кооперативна
 Банка АД, клон Пловдив
IBAN: BG10 CECB 
9790 1081 0845 00
BIC (Банков к
од): CECBBGSF
Никола Иван
ов Сакутски

Карта

Идвайки от посока на гр. Пловдив лесно ще стигнете до нас следвайки тъмно-синята линия.